مطالب انگیزشی موفقیت

چگونه یک شنونده ماهر شویم؟ – قسمت ۵

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گرفتم عضو ویژه شوم


عضویت ویژه پروژه سوخت جت

*
box-sizing: border-box;

/* Create three columns of equal width */
.columns
float: left;
width: 25%;
padding: 0px;

/* Style the list */
.price
list-style-type: none;
border: 1px solid #eee;
margin: 0;
padding: 0;
-webkit-transition: 0.3s;
transition: 0.3s;

/* Add shadows on hover */
.price:hover
box-shadow: 0 8px 12px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2)

.price:hover .header, .columns_active .header
background-color: rgb(235, 157, 69) !important;

/* Pricing header */
.price .header
background-color: #111;
color: white;
font-size: 20px;

/* List items */
.price li
border-bottom: 1px solid #eee;
padding: 10px 10px;
text-align: center;
margin: 0px !important

/* Grey list item */
.price .grey
background-color: #eee;
font-size: 20px;
padding: 10px 0px;

/* The “Sign Up” button */
.columns .button
background-color: rgb(235, 157, 69);
border: none;
color: white;
padding: 0px;
text-align: center;
text-decoration: none;
font-size: 18px;
width: 100%;
margin: 0px;
border-radius: 0px;

.columns .li-button, .columns .price
margin: 0px !important;
padding: 0px !important;

/* Change the width of the three columns to 100%
(to stack horizontally on small screens) */
@media only screen and (max-width: 600px)
.columns
width: 100%;

@media only screen and (min-width: 500px)
#rcp_user_login_wrap, #rcp_user_first_wrap, #rcp_password_wrap
float: right;
width: 49%;

#rcp_user_email_wrap, #rcp_user_last_wrap, #rcp_password_again_wrap
float: left;
width: 49%;

jQuery(document).ready(function($)
active_this = function (id)
$(“.columns”).removeClass(“columns_active”);
$(“#columns_active_” + id).addClass(“columns_active”);
$(“#rcp_level_check”).val(id);
$(‘body’).trigger(‘rcp_level_change’);

active_this(2);
);

مدت اشتراک عضویت ویژه تان را انتخاب کنید :

 • یـک سالـه
 • ۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۶۰ روز
 • ۳۵% تخفیف
 • شش ماهه
 • ۱۸۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۸۰ روز
 • ۳۳% تخفیف
 • سه ماهه
 • ۹۹,۰۰۰ تومان
 • ۹۰ روز
 • ۳۳% تخفیف
 • یک ماهه
 • ۴۹,۰۰۰ تومان
 • ۳۳ روز
 • ۳ روز هدیه

 

The post چگونه یک شنونده ماهر شویم؟ – قسمت ۵ appeared first on سوخت جت.

لینک منبع

این مطلب توسط ربات سایت اراده من درج شده است و مسئولیت های حقوقی مطالب منتشر شده بر عهده لینک منبع می باشد.

اسپانسر این سایت شرکت افرا دیتا پیشرو در ارائه هاست وردپرس تخصصی می باشد.

بازدید: ۳۲

پاسخی را بگذارید